tisdag 3 oktober 2017

KASTRERAD TIK

Rabatt för kastrerade tikar!
 
I Sverige drabbas nästan var fjärde tik av livmoderinflammation före 10 års ålder. Om tiken kastreras, försvinner risken för livmoderinflammation och juvertumörer.

I Sverige kastreras endast 7 procent, att jämföra med 85 procent i USA och drygt 50 procent i Australien. Vi vill premiera de hundägare som låter kastrera sina tikar och på så sätt bidrar till att förhindra lidande och att hålla skadekostnaderna nere.

Därför har vi infört en rabatt för kastrerade tikar med 10 procent på såväl liv- som veterinärsvårdsförsäkring.

Ha en bra dag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar