onsdag 14 mars 2018

FOSTER OCH FÖL FÖRSÄKRNING


Här kommer lite information om vår Foster och föl försäkring. Den är värd att kika på!

 

Försäkringen kan tecknas för sto som betäckts mellan 3 och 20 års ålder från 40:e till 300:e

dräktighetsdygnet. Försäkringen omfattar en (1) dräktighetsperiod och upphör då fölet blir

enskilt försäkrat, dock senast då fölet uppnått 30 dygns ålder.

Försäkringsbeloppet betalas för

foster/föl som från 40:e dräktighetsdygnet förloras genom bevisad kastning, förlossningskomplikationer

eller stoets död

uteblivet föl från sto som befunnits dräktigt genom ultraljudsundersökning utförd av veterinär

tidigast på 40:e dräktighetsdygnet. Från 90:e dräktighetsdygnet kan även manuell dräktighetseller

blodprovsundersökning ske.

föl som inom 30:e levnadsdygnet efter födseln dör eller till följd av sjukdom, skada eller

medfött fel måste avlivas.

Vid flerbörd lämnas ersättning bara för ett foster/föl. Om något av fölen lever lämnas ingen

ersättning. Föl-och fosterersättning betalas ut högst två gånger för samma sto. Föl som försäkrats

enskilt före 30 dygns ålder omfattas inte av ersättning enligt Vänta föl.

Om stoet avlivas på grund av skada och/eller sjukdom som fanns när försäkringen tecknades

lämnas ingen ersättning.

 

Rabatter:

5 hästar 5 %

10 hästar 10 %

15 hästar 15 %

20 hästar 20 %

 

Hemförsäkringen hos oss i Folksam 10 %

Medlem i Avelsföreningen Svensk Ridponnyer 10 %

Avelsrabatt för hingstar som ej tävlar 10 %

det är lite vad Folksams försäkringar kan erbjuda er :)

 
Lyster född 97


Minos född 2008


 Lycka till med era fina fyrbenta vänner!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar